Ervaringen uitwisselen met mensen die zelf ook kanker hebben (gehad) kan erg waardevol zijn. Onderling heb je aan een half woord vaak genoeg, word je begrepen en kan je elkaar tips geven over omgaan met kanker en herstel van kanker. Je hoort van lotgenoten wat hen heeft geholpen of waar ze hulp of ondersteuning hebben gekregen.

Ontmoetingsgroepen
Bij Anna’s huis hebben we voor lotgenotencontact verschillende ontmoetingsgroepen voor mensen die zelf getroffen zijn door kanker zoals de ontmoetingsgroepen voor mensen met borstkanker, darmkanker, of prostaatkanker.

Anderstaligen
Voor mensen die zelf getroffen zijn door kanker maar van wie de Nederlandse taal niet de moederstaal is, is er de groep voor Anderstalingen. Zodat zij in de eigen taal zich kunnen uiten. Momenteel zijn deze groepen in het Turks en in het Engels.

AYA
Jongeren in de leeftijd tussen 18 en 39 hebben veelal andere levensvragen dan als je ouder bent. Voor deze groep hebben we in samenwerking met AYA (Adults & Young Adolescents) een ontmoetingsgroep opgestart zodat gelijkgestemden, ongeacht welk type kanker, elkaar kunnen ontmoeten.

Naasten en nabestaanden
Ook is er een ontmoetingsgroep voor naasten en een voor nabestaanden. Deze ontmoetingsgroepen kunnen de naaste of nabestaande veel helpen bij de verwerking van de impact die de ziekte meebrengt.