Ervaringen uitwisselen met mensen die zelf ook kanker hebben (gehad) kan erg waardevol zijn. Onderling heb je aan een half woord vaak genoeg, word je begrepen en kan je elkaar tips geven over omgaan met kanker en herstel van kanker. Je hoort van lotgenoten wat hen heeft geholpen of waar ze hulp of ondersteuning hebben gekregen.

Ontmoetingsgroepen
Bij Anna’s huis hebben we voor lotgenotencontact verschillende ontmoetingsgroepen voor mensen die zelf getroffen zijn door kanker zoals de algemene ontmoetingsgroep, de ontmoetingsgroep borstkanker en de koffie-ochtend voor palliatieve gasten. Ook is er een ontmoetingsgroep voor naasten. Deze ontmoetingsgroepen kunnen de naaste veel helpen bij de verwerking van de impact die de ziekte meebrengt. Deze ontmoetingsgroepen vinden allemaal plaats in de eerste week van de maand.

Wanneer:
– Algemene ontmoetingsgroep: woensdagochtend 10.30 – 12.00 uur,
o.l.v. Andrea en Petra
– Koffie-ochtend palliatieve gasten: donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur,
o.l.v. Joke
– Ontmoetingsgroep naasten: donderdagmiddag 14.00 – 15.30 uur,
o.l.v. 
Anneke en Margreet
– Ontmoetingsgroep borstkanker: vrijdagochtend 10.30 – 12.00 uur,
o.l.v. Hanneke en Joke

Anderstaligen
Voor mensen die zelf getroffen zijn door kanker maar van wie de Nederlandse taal niet de moederstaal is, is er de groep voor Anderstalingen. Zodat zij in de eigen taal zich kunnen uiten. Momenteel zijn deze groepen in het Turks en in het Engels. 

Wanneer:
– Inloopochtend anderstaligen: eerste dinsdag van de maand van 11.00 tot 12.30 uur
– Inloopochtend Turkse gasten: derde dinsdag van de maand  van 11.00 tot 12.30 uur
Deze beide groepen worden begeleid door Ayten.

AYA
Jongeren in de leeftijd tussen 18 en 39 hebben veelal andere levensvragen dan als je ouder bent. Voor deze groep hebben we in samenwerking met AYA (Adults & Young Adolescents) een ontmoetingsgroep opgestart zodat gelijkgestemden, ongeacht welk type kanker, elkaar kunnen ontmoeten. Zij hebben maandelijks met elkaar een avond waarop zij elkaar ontmoeten en samen een maaltijd koken, ook zijn er regelmatig themabijeenkomsten die door hen geïnitieerd worden.

Wanneer:
Maandelijks een avond samen koken, de dag verschilt per maand (zie de activiteitenkalender). Deze avonden worden begeleid door Mick.