Anna Derksen was oncologie verpleegkundige in het ZMC Zaans Medisch Centrum. Zij was eveneens een groot voorstander van het krijgen van een inloophuis voor patiënten met kanker in de Zaanstreek. Ze was zelf kankerpatiënt en voordat zij daadwerkelijk mee kon doen met de totstandkoming van Anna’s Huis is zij op 31 maart 2017 helaas aan de gevolgen van borstkanker overleden. Ze is 56 jaar oud geworden.

Anna staat door haar niet aflatende levenslust en energie symbool voor een grote groep mensen, mannen en vrouwen, met kanker. Vandaar dat het bestuur besloten heeft om het Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek, Anna’s huis te noemen om al deze mannen en vrouwen hiermee een symbolische plaats te geven waardoor zij niet vergeten worden.

Een mooi stuk over Anna Derksen en de opening van het huis kunt u lezen op de website van zaanseverhalen.nl.

Enige jaren geleden is er ook een mooi artikel over Anna verschenen in de Margriet.