Met jouw hulp kan Anna’s huis voortbestaan en blijven voorzien in de grote behoefte aan een vertrouwde ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten. Dankzij jouw gedoneerde geld zijn wij in staat om zorg en ondersteuning te blijven bieden.

Liever zelf overmaken?

Doneer je liever middels een overboeking via je eigen bank? Dat kan natuurlijk ook. Ons bankrekeningnummer: NL 35 RABO 0317 226 576 
T.n.v.: St. Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek, ANBI 857335054.

Privacywetgeving verhindert dat wij over jouw adresgegevens e.d. beschikken via de bank. Als je ons bij de overboeking of per mail op de hoogte brengt van je naam en adres, stelt ons dat in staat je persoonlijk te bedanken. Dit is natuurlijk niet verplicht. Als je dat niet doet, kunnen wij je niet schriftelijk bedanken, maar weet dat wij je wel heel dankbaar zijn!

Periodieke gift

Je kunt ook een periodieke gift met belastingvoordeel aan Anna’s huis schenken: we verwijzen je graag naar het juiste formulier.

Nalatenschap aan Anna’s huis

(erfstelling of legateren)

Nadenken over het moment dat je er niet meer bent is voor velen geen makkelijk onderwerp. Zeker wanneer je ziek bent, of als een van je dierbaren ziek is of is overleden. Maar heb je er ook weleens bij stilgestaan dat je ná je dood ook van betekenis kunt zijn voor anderen? Door aan Anna’s huis na te laten kun je ervoor zorgen dat in de toekomst ook andere mensen met kanker en hun naasten bij Anna’s huis kracht en steun kunnen vinden.

Omdat we een door de overheid erkende instelling zijn (ANBI) hoeft Anna’s huis geen erfbelasting te betalen over het nagelaten bedrag. Jouw schenking komt dus volledig ten goede aan de warme psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Hoe werkt het?
Je kunt Anna’s huis via een notaris in je testament opnemen door middel van een erfstelling of een legaat. Een erfstelling is als je Anna’s huis als (mede)erfgenaam opneemt in je testament. Anna’s huis ontvangt dan een percentage van je nalatenschap. Jij beslist zelf welk percentage dat is. Met een legaat geef je aan dat je een vast geldbedrag of een bepaald goed aan het inloophuis nalaat, bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille. Een notaris kan nader adviseren over de mogelijkheden van legateren.

Informatie voor een notaris
Statutaire naam van Anna’s huis:
Stichting Centrum voor Leven met kanker Zaanstreek
Gevestigd te Zaandam, Koningin Julianaplein 18, 1502 DV
Inschrijfnummer KvK 68181310
ANBI nummer 857335054